ПРАВИЛА ТА УМОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ
“ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ”

І. Загальні положення

 • 1.1. Ці Правила та умови (далі - Правила) визначають порядок та умови проведення всеукраїнського проєкту “Енергозбереження та екологія для школярів” (далі - Конкурс).
 • 1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації знань серед здобувачів освіти про сучасні екологічні тренди та енергозберігаючі технології, популяризації знань про енергетичні ресурси та енергозбереження, стимулювання учнів до відповідального використання енергії.
 • 1.3. Конкурс організований Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України за підтримки ТОВ “Арістон Україна” та безпосередньо Міністерства освіти і науки України (далі - Партнери).

ІІ. Учасники Конкурсу

 • 2.1. Учасниками Конкурсу є учнівські колективи здобувачів освіти віком від 11 до 17 років закладів загальної та позашкільної освіти.
 • 2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

ІІІ. Організація, умови та строки проведення Конкурсу

 • 3.1. Конкурс проводиться для вікової групи:
  • СЕРЕДНІЙ І СТАРШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК - школярі або колективи учнівської молоді віком від 11 до 17 років (6-11 класи).
 • 3.2. Від одного закладу освіти приймається одна конкурсна робота.
 • 3.3. Графік проведення Конкурсу проводиться в наступні етапи:
  • І етап - обласний, відбірковий:
   • (березень-травень 2024 р.) – прийом конкурсних робіт. Для участі в І етапі проєкту необхідно до 15 травня 2024 року надіслати на департамент освіти обласної державної (військової) адміністрації заявку на участь та один відеоролик тривалістю до 4 хвилин на тему «Енергоефективність – сьогодення і перспективи» (середній та старший шкільний вік).
   • з 15 по 31 травня 2024 року. 
   • Департамент освіти обласної державної (військової) адміністрації має відібрати найкращі відеороботи на обласному етапі. Всього 6 робіт від області (2 роботи – від міських шкіл, 2 роботи – від сільських шкіл, 2 роботи – від закладів позашкільної освіти). Обов’язковою умовою для вибору переможців є наявність приміщення, де може бути організований освітній процес).
   • з 31 травня по 15 червня 2024 р. департаменти освіти обласної державної (військової) адміністрації підводять підсумки обласного етапу та мають зареєструватися на сайті https://ecoschool.in.ua (далі - Сайт), завантажити 6 відеоробіт переможців (2 роботи – від міських шкіл, 2 роботи – від сільських шкіл, 2 роботи – від закладів позашкільної освіти) і завантажити витяг з протоколу рішення журі обласного етапу та роботи переможців. 
   • ІІ етап – всеукраїнський, фінальний – 
   • З 15 до 21 червня 2024 р. опрацювання матеріалів переможців обласного етапу заходу, робота журі проєкту – експертне оцінювання.
   • 26 червня 2024 р. – оголошення переможців фінального етапу Всеукраїнського проєкту «Енергоефективність та екологія для школярів/ з Ariston». 
   • З 1 липня до 31 серпня 2024 р. – формування накладних, постачання водонагрівачів в заклади освіти.

ІV. Зміст і структура конкурсних робіт

 • 4.1. Для школярів 11-17 років (6-11 класи) пропонується до виконання наступна конкурсна робота:
  • відео-презентація хронометражем до 4-х хвилин на тему про енергоефективність;

V. Порядок проведення обласного етапу Конкурсу

 • 5.1. Обласний етап Конкурсу передбачає передачу конкурсних робіт адміністраціями навчальних закладів департаментам освіти обласних державних (військових) адміністрацій.
 • 5.2.Департаменти освіти обласних державних (військових) адміністрацій визначають переможців обласного етапу (2 роботи – від міських шкіл, 2 роботи – від сільських шкіл, 2 роботи – від закладів позашкільної освіти). 
 • 5.3. Предстваники департаментів освіти обласних державних (військових) адміністрацій реєструються на Сайті, завантажують роботи переможців обласного етапу Конкурсу через форму реєстрації та завантажують протокол із результатами конкурсного відбору обласного етапу Конкурсу. Зареєструватися на Сайті Конкурсу може лише один представник від кожного департаменту освіти. 

VI.Порядок проведення всеукраїнського етапу Конкурсу та визначення переможців Конкурсу

 • 6.1. Для визначення переможців всеукраїнського етапу Конкурсу створюється журі Конкурсу. Журі Конкурсу складають представники Партнерів Конкурсу, науковці в галузі та представники передових вищих навчальних закладів України.
 • 6.2. Журі конкурсу проводить експертне оцінювання робіт завантажених на Сайт Конкурсу предстваниками департаментів освіти обласних державних (військових) адміністрацій. За результатами експертного оцінювання журі Конкурсу визначаються переможці Конкурсу.
 • 6.3. Призи для переможців Конкурсу за результатами експертного рішення журі Конкурсу розподіляються наступним чином:
  • 1 водонагрівач для 1 закладу освіти, що визначений як переможець Конкурсу рішенням журі.
 • 6.4. Передача призів переможцям Конкурсу на відповідні заклади освіти здійснюється після попереднього узгодження з відповідними представниками таких закладів освіти.
 • 6.5. Джерелами фінансування призового фонду та організаційних витрат Конкурсу є кошти компанії ТОВ «Арістон Україна». 

VII. Інші положення та застереження

 • 7.1. Конкурс проводиться з метою, визначеною цими Правилами. До участі у Конкурсі не допускаються конкурсні роботи що містять інформацію образливого/неетичного характеру, що порушують права та законні інтереси будь-яких осіб, а також конкурсні роботи, де присутні елементи насилля, дискримінації, які порушують норми суспільної моралі чи іншим способом порушують чинне законодавство України.
 • 7.2. Збір та обробка персональних даних учасників Конкурсу та безпосередньо результатів учасників Конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають зокрема та не виключно, прізвища та імена учасників Конкурсу, дані про їх заклади загальної та позашкільної освіти, класи, а також безпосередньо надіслані конкурсні роботи. Усі учасники Конкурсу та їх батьки (законні представники) підтверджують, що ознайомлені з правами, що визначені у Законі України «Про захист персональних даних». Факт передачі конкурсної роботи департаменту освіти обласної державної (військової) адміністрації від учасників відповідного закладу загальної та позашкільної освіти означає, що такий заклад загальної та позашкільної освіти гарантує наявність згоди батьків (законних представників) на необхідну для проведення Конкурсу обробку персональних даних учасників Конкурсу та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів закладів загальної та позашкільної освіти в регіональному/всеукраїнському рейтингах.